รอบรู้เรื่องเสากั้นทางเดิน

เพราะ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนับเป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในสังคม ทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบ สงบสุข ไม่วุ่นวาย และได้สังเกตกันไหมว่า ในปัจจุบันได้มีกฎระเบียบมาตรการต่างๆออกมาคุมเข้มเรื่องนี้มากขึ้น รวมไปถึงมีการนำสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการจัดระเบียบคนมาใช้กันเพิ่มมากขึ้น เห็นได้จากการจัดระเบียบในการรอคอย