ไคโตซานเป็นสารสำคัญบำบัดน้ำเสีย

ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาหนึ่งที่สร้างผลพวงให้กับเมืองไทยมาเป็นเวลายาวนาน มีเหตุที่เกิดจากอิทธิพลของผู้คนรวมทั้งสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไป โดยแบ่งย่อยออกเป็นต้นสายปลายเหตุต่างๆได้ดังต่อไปนี้